Uroczystość obchodów Jubileuszu 20 – lecia współpracy z Turcianskimi Teplicami oraz 15 – lecia współpracy z Thetford

Uroczystość obchodów Jubileuszu 20 – lecia współpracy z Turcianskimi Teplicami oraz 15 – lecia współpracy z Thetford
Informujemy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w uroczystości obchodów Jubileuszu 20 – lecia współpracy Skawiny z Turcianskimi Teplicami oraz 15 lecia współpracy z Thetfordktóra odbędzie się w dniu 7 września 2019 r. o godzinie 18.00 w Pałacyku Sokół.
Program uroczystości:
18:00 – 18:10 – Przywitanie gości Burmistrz Norbert Rzepisko, Prezes Krystyna Droździewicz,
18:10 – 18:30 – koncert uczniów i nauczycieli ze Szkoły Muzycznej w Skawinie
18:30 – 19:00 – Okolicznościowe przemówienia gospodarzy, wręczenie pamiątkowych dyplomów i statuetek, prezentacja multimedialna SSPM
19:00 Uroczysta kolacja
20:00 Impreza taneczna
 
Koszt związany z udziałem w imprezie wynosi 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).
Zgłoszenia i wpłaty od osób chętnych do udziału w spotkaniu przyjmowane będą w dniu 2 września 2019 r. (tj. poniedziałek) w godz. 17.00 do 18 00 w biurze Stowarzyszenia ul. Żwirki i Wigury 23/15 w Skawinie.
Skip to content