Walne zebranie członków SSPM

Walne zebranie członków SSPM

Walne Zebranie
członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

W dniu 11 kwietnia o godz.17.00 w restauracji ,,Dworek Skawiński’’ odbyło się Walne Zebranie członków SSPM.
Na początku wszystkich zebranych powitał pan prezes Sergiusz Romański, a następnie oddał głos pani Annie Wąsowicz,która prowadziła zebranie a protokołowała pani Joanna Chodor.
Pani Elżbieta Baran przedstawiła sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2023, a prezentację zdjęć przygotowała pani Elwira Biel. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2023 przedstawił pan Sergiusz Romański , a sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej przedstawiła pani Krystyna Droździewicz.
Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zebranie udzieliło absolutorim Zarządowi za rok 2023. Następnie pan prezes Sergiusz Romański przedstawił Plan pracy Zarządu i Plan Finansowy na rok 2024.
Plany te zostały zatwierdzone przez Walne Zebranie. Walne Zebranie podjęło też uchwałę dotyczącą przystąpienia przez SSPM do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pod Krakowem’’.

Skip to content