Walne Zebranie Członków SSPM

Walne Zebranie Członków SSPM
W dniu 3 kwietnia br. w Restauracji „STEK” w Skawinie przy ul. Niepodległości 4 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM.
W trakcie spotkania przyjęto: sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu SSPM z działalności za rok 2013, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz udzielono absolutorium Zarządowi SSPM. Ponadto przestawiono i przyjęto Plan pracy Zarządu i plan finansowy na 2014r.

W dalszej części zebrania przyjęto uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Partnerstwa”: Pani Aleksandrze Kwiatoń-Wrześniak, Panu Franciszkowi Mirocha oraz Panu Eugeniuszowi Krzemieniowi.
Skip to content