Walne Zebranie członków stowarzyszenia

Walne Zebranie członków stowarzyszenia

W trakcie zebrania członkowie Stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania Zarządu z realizacji Planu Pracy za rok 2009 oraz wykonania Planu Finansowego. Następnie przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2009. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie Planu Pracy oraz Planu Finansowego na rok 2010 – plany te członkowie stowarzyszenia przyjęli jednogłośnie. Ważną częścią zebrania było przedstawienie projektu nowego Statutu Stowarzyszenia przygotowanego przez p. Annę Wąsowicz / członka Stowarzyszenia/. Projekt wzbudził ożywioną dyskusję po której uzgodniono ostateczną wersję nowego Statutu, którego uchwalenie odłożono na kolejne Walne Zebranie.
Zarząd Stowarzyszenia dziękuje p. Elżbiecie Baran za sprawne poprowadzenie zebrania.

A.W.

Skip to content