Walne Zebranie – sprawozdawcze

Walne Zebranie – sprawozdawcze

23 marca 2012 r. w  Pałacyku „Sokół” odbyło się Walne Zebranie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.   Zebrani wysłuchali Sprawozdania Zarządu z działań podejmowanych w 2011 r.,   udzielili absolutorium Zarządowi , a także zapoznali się z planem pracy i planem finansowym na 2012 r.

Nasze działania podejmowane w ubiegłym roku oraz plany na rok bieżący przedstawili – pani Małgorzata Kopeć i prezes Sergiusz Romański.

Dzięki temu, że nasi członkowie licznie przybyli na Walne Zebranie, udało się również uchwalić poprawki do Statutu SSPM.  Zebranie przebiegło w sympatycznej atmosferze , stając się okazją do wspomnień i miłych rozmów.

Słowa podziękowania należą się pani Elżbiecie Baran, która w sposób bardzo sprawny poprowadziła Walne Zebranie oraz pani Annie Wąsowicz, która wsparła nas w konsultacjach i przygotowaniu poprawek do Statutu.

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie dziękuje wszystkim obecnym i gorąco zaprasza do aktywnego uczestnictwa we wszystkich planowanych na ten rok projektach!

Skip to content