Konkursy dla organizacji pozarządowych roztrzygniętę

Konkursy dla organizacji pozarządowych roztrzygniętę

W obszarze Sport otrzymaliśmy środki finansowe na następujące zadania :

Skawińska Młodzież w Berlinie   –  5.000 zł
Międzynarodowy Turniej Gier Sportowych  –  6.000 zł
Euro 2012 – Przeżyjmy to jeszcze raz   –  4.000 zł

W obszarze Kultura otrzymaliśmy środki finansowe na następujące zadanie :

Skawinianie na Ukrainie  – 4.500 zł

Realizację wszystkich projektów planuje się na miesiące marzec – październik 2012

Skip to content