Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Walne  zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W dniu 23 kwietnia 2009r. w pałacyku Sokół w Skawinie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków SSPM. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdanie Zarządu  z wykonania budżetu Stowarzyszenia za rok 2008  oraz sprawozdania z prac Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej. Po krótkiej dyskusji członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym udzielili absolutorium Zarządowi stowarzyszenia.
Pani prezes Ewa Malinowska podziękowała członkom głosującym za udzieleniem absolutorium oraz Komisji Rewizyjnej, Komisji Sądu Koleżeńskiego i całemu Zarządowi za dotychczasową współpracę.
W dalszej części zebrania odbyło się głosowanie nad poprawkami do Statutu stowarzyszenia, wszystkie poprawki zostały przyjęte w głosowaniu jawnym. Kolejnym punktem zebrania były wybory do władz stowarzyszenia Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. W głosowaniu tajnym  z pośród 15 kandydatów do Zarządu SSPM, najwięcej głosów uzyskali : Sergiusz Romański, Ewa Malinowska, Arkadiusz Wrzoszczyk,  Małgorzata Kopeć, Krystyna Droździewicz, Krystyna Kutek i Grażyna Wójcik.
Kolejnych głosowaniach wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:  Czesława Kopeć, Grażyna Mysza, Zofia Okarmus oraz Sąd Koleżeński w składzie: Elżbieta Baran, Czesława Kęskiewicz, Halina Lech, Jan Liskiewicz, Wacław Skokoń.
Walne zebranie zakończono przyjęciem do realizacji następujących wniosków :
Zacieśnienie współpracy z Roztokami
Zorganizowanie grupowego wyjazdu do Thetford
Kontynuowanie współpracy z PTTK
Pozyskanie dotacji z UE na cele działalności SSPM
Podjęcie działań zmierzających do wymiany młodzieży między miastami partnerskimi

Nowe władze Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

Zarząd SSPM:
Prezes –  Ewa Malinowska
Viceprezes –  Sergiusz Romański
Sekretarz –   Krystyna Droździewicz
Skarbnik –   Małgorzata Kopeć
Członkowie:
Krystyna Kutek
Grażyna Wójcik
Arkadiusz Wrzoszczyk
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca – Grażyna Mysza
Członkowie:
Czesława Kopeć
Zofia Okarmus
Sąd Koleżeński :
Przewodniczący – Wacław Skokoń
Członkowie:
Elżbieta Baran
Czesława Kęskiewicz
Halina Lech
Jan Liskiewicz

A.W.

Skip to content