Wyjazd do Turcianskich Teplic

Wyjazd do Turcianskich Teplic

W dniach 12 – 14 czerwca 2009 r. na zaproszenie władz partnerskiego miasta Turčianskie Teplice delegacja skawińska przebywała na Słowacji. Delegacji oficjalnej, w skład której wchodzili – Burmistrz Skawiny Adam Najder, Skarbnik Gminy Teresa Wątor, Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Dorota Książek, Małgorzata Lamot-Migo z Sekretariatu Burmistrza, kierowca Urzędu Zdzisław Żak, towarzyszyły przedstawicielki Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast – Krystyna Kutek i Krystyna Droździewicz.
Podczas  pobytu naszej delegacji  Burmistrz Turčianskich Teplic Michał Sŷgut dokonał otwarcia Dni Miasta, a potem w Urzędzie Miasta odbyła się podniosła ceremonia nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Turčianskich Teplic” Burmistrzowi Adamowi Najderowi. Obchodom Dnia Miasta Turċianske Teplice towarzyszyły rozliczne imprezy, koncerty, a gopoodarze przyjęli naszą delegację z ogromną życzliwością.

przyg. K. Droździewicz

Skip to content