Wsparcie dla polskiej szkoły w Thetford

Wsparcie dla polskiej szkoły w Thetford
Pod wrażeniem wizyty w polskiej szkole w Thetford przygotowaliśmy i wysłaliśmy na ręce pani dyrektor Anny Gąsiorowskiej książeczki które wydaje Urząd Miasta i Gminy w Skawinie wraz Biblioteką Pedagogiczną. Bajeczki, które pod nazwą „pomagajki” ukazują się od 2011 r.. W sumie zostały wydane 4 wydawnictwa zwarte i jeden audiobook, „Bajkowa niania. Bajko pomagajki dla najmłodszych”, „Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci”, audiobook „Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki”, „Nastolatkiem być…” i ostatnia publikacja z 2017r. „Młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują”.
Wszystkie publikacje ukazywały się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a teksty do bajek pisali biblioterapeuci, bibliotekarze i pedagodzy. Bajeczki wykorzystywane są przez bibliotekarzy, biblioterapeutów, pedagogów w pracy dydaktycznej i wychowawczej, zwłaszcza, że poruszają tematy ważne dla rozwoju dzieci – samotność w grupie, choroba, uzależnienie od komputera i telefonu, tolerancja, przyjaźń, szacunek dla innych. W zespole redakcyjnym zasiadają Krystyna Droździewicz i Lidia Ippoldt z Biblioteki Pedagogicznej i Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii.
Do bajeczek dołączyliśmy gadżety promocyjne Urzędu Miasta i Gminy, puzzle Muzeum Regionalnego w Skawinie oraz publikację Specjalistycznej Poradni Psychologicznej w Skawinie „Malowana ortografia”.
W paczce nie zabrakło również ulotek SSPM i albumu „Miasta partnerskie Skawiny’ wydanego przez UMiG w tym roku.
Wyrażamy nadzieję, że przekazane prezenty sprawią wiele radości polskim dzieciom oraz, że będą pomocne nauczycielom w ich pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Skip to content