Podsumowanie II Dnia Organizacji Pozarządowych

Podsumowanie II Dnia Organizacji Pozarządowych
W dniu 5 września br. w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, odbyło się spotkanie, podsumowujące tegoroczny II Dzień Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych, o którym szerzej na naszej stronie TUTAJ.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie: Tomasz Stawowy Kierownik Wydziału, Sylwia Wrona inspektor, pracownik Wydziału Zuzanna Hoinkis oraz licznie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, biorących udział w tegorocznym święcie NGO.
Nasze stowarzyszenie reprezentowały: Krystyna Droździewicz Prezes SSPM, Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM oraz Grażyna Mysza Skarbnik SSPM.
W trakcie spotkania omówiono kwestie związane z organizacją i przebiegiem  tegorocznej imprezy. Zwrócono uwagę na mocne strony wydarzenia oraz te słabsze, które w przyszłości można zmienić, aby impreza stawała się jeszcze lepsza.
Na zakończenie spotkania w imieniu II Zastępcy Burmistrza Tomasza Ożoga, zostały wręczone przez organizatorów spotkania i imprezy podziękowania za udział i przygotowania II Dnia Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych.
Skip to content