Z cyklu „Zaprosili nas…” Jubileusz SP Nr 2 w Skawinie

Z cyklu „Zaprosili nas…” Jubileusz SP Nr 2 w Skawinie
11 stycznia 2017 r. to data, która z pewnością zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej nr 2, im. Kazimierza Wielkiego w Skawinie. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – słowami Jana Pawła II, dyrektor Halina Buchowska rozpoczęła uroczystość jubileuszu 85-lecia istnienia szkoły.
Wśród zaproszonych gości byli:  Proboszcz Parafii pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie  Ks. Prałat Edward Ćmiel, w imieniu Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Marka Pęka – dyrektor biura Senatora Antoni Holik, Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Członek Zarządu Rady Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycińska. Władze Gminy Skawina reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa wraz z zastępcą Norbertem Rzepisko, Sekretarz Gminy Ewa Szczepanik. Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie Witold Grabiec wraz z Wiceprzewodniczącymi: Ewą Masłowską i Ryszardem Majdzikiem.  Radni RM: Anna Wąsowicz i Artur Wątor,  Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Małgorzata Kopeć, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia UMiG w Skawinie Marek Marzec, Główna Księgowa Placówek Marzena Bulanda, Inspektor Wydziału Edukacji i Zdrowia Alicja Płonka.
Ponadto obecni byli również: Prezes Fundacji Dar Serca Urszula Wiącek, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie Krystyna Droździewicz, Dyrektor CKiS w Skawinie Janusz Bysina, Dyrektor Muzeum Regionalnego Czesław Gąsiorowski, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Stanisława Szczepaniak oraz liczne grono zaprzyjaźnionych z placówką dyrektorów placówek edukacyjnych wszystkich poziomów kształcenia.
Program artystyczny przygotowany na tę okazję był swoistym spojrzeniem w przeszłość, ale stanowił również spojrzenie w przyszłość – „Dwójka” to szkoła gdzie kuje się talenty i odkrywa nienawykłe osobowości, a udowodnili to obecni uczniowie, którzy pod okiem swoich nauczycieli, przygotowali  wspaniały program łączący historię ze współczesnością.
Skip to content