Spotkanie opłatkowe Czlonków SSPM

Spotkanie opłatkowe Czlonków SSPM
Jak co roku, pełna ciepła i wzajemnej życzliwości atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, które odbyło się 21 stycznia, tym razem w Pałacyku „Sokół” w Skawinie.
Prezes SSPM Krystyna Droździewicz w imieniu swoim i Członków Zarządu: Wiceprezes Małgorzaty Kopeć, Skarbnika Krystyny Kutek, Joanny Chodor Sekretarza  oraz Członków: Antoniego Sapały, Arkadiusza Wrzoszczyka i Sergiusza Romańskiego złożyła zebranym  życzenia wiary, nadziei, miłości i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Spotkanie opłatkowe tradycyjnie zgromadziło członków stowarzyszenia, ale również zacnych gości, wśród których byli; przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Konrad Szota, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń – Stanisław Grodecki, przewodniczący Zarządu TPS, Małgorzata i Józef Niechajowie ze Stowarzyszenia „Nasz Radziszów”, Halina Jaskierna ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Krzęcińskiej, Marian Czapkiewicz wiceprezes Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek”(który przybył z dziesięcioosobową grupą „Seniorków”) oraz prezes PTTK Włodzimierz Pobożniak.
W bożonarodzeniowy nastrój wprowadzili wszystkich zebranych uczniowie Szkoły Muzycznej, którzy wystąpili ze specjalnym koncertem. I tak na scenie zaprezentowali się:
Iza Maciaszczyk – gitara z klasy Łukasza Dobrowolskiego wykonała Sonatinę D-dur (cześć 1i2) Mauro Guiliani,  Hieronim Gałaś – gitara z klasy Łukasza Dobrowolskiego wykonał utwór Emilio Pujol – 1. Don Hulian, 2. Septiembre, zespół kameralny w składzie: Matylda Cichy – flet z klasy Leszka Wiśniowskiego, Wiktoria Liskiewicz – skrzypce – z klasy Jakuba Połącarza, Radek Liskiewicz – fortepian z klasy Michała Roemera, Joachim Gałaś – akordeon z klasy Piotra Majchera wykonali kolędy, zaś Michał Janek – fortepian z klasy Marty Karbowskiej zagrał Etiudę Corneliusa Gurlitta oraz walc a-moll Fryderyka Chopina.
Pięknym podsumowaniem tego wyjątkowego koncertu było tradycyjne dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, toast noworoczny wzniesiony przez prezesa Krystynę Droździewicz oraz przemówienia gości.
Pan Witold Grabiec, dziękując za zaproszenie na spotkanie, porównał działalność stowarzyszenia do ministerstwa spraw zagranicznych i życzył dalszego rozwoju na tej niwie, Burmistrz Tomasz Ożóg zadeklarował zaś pomoc dla Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy i złożył wszystkim członkom stowarzyszenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Kolejnym uroczystym akcentem był występ członków zaprzyjaźnionego z nami Klubu Seniora „Seniorek„, którzy na czele z Marianem Czapkiewiczem wykonali znane i lubiane kolędy i pastorałki.
Na zebranych czekała jeszcze jedna niespodzianka, na koniec  wystąpiła Kapela z Bronowic ze Skawinianami: Panem Andrzejem Tatko oraz Franciszkiem Orlikiem, która wykonała utwory znane i lubiane przez wszystkich, wprowadzając tym samym nastrój wspólnego biesiadowania i zbliżającego się karnawału.
Wszystkim gościom i członkom naszego Stowarzyszenia dziękujemy za obecność i życzymy zdrowia,  zadowolenia, miłości, radości i spełnienia wszystkich marzeń!
Warto przypomnieć, że minionym roku, nasze Stowarzyszanie współpracowało ze Szkołą Muzyczną I Stopnia oraz Szkołą  Artystyczną w Roztokach z Czech przy realizacji projektu „Integracja przez muzykę” współfinansowanego ze środków z budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert o wsparcie realizacji zadania publicznego.
Skip to content