Z cyklu „Zaprosili nas…” Opłatek w PPTK

Z cyklu „Zaprosili nas…” Opłatek w PPTK
26 stycznia 2017r. odbyło się w Pałacyku „Sokół” tradycyjne spotkanie opłatkowe członków PTTK.
Spotkanie zaszczył swą obecnością burmistrz Norbert Rzepisko, byli również obecni przedstawiciele innych stowarzyszeń działających na terenie gminy, Maria Blus ze Skawińskiego Stowarzyszenia Klubu Seniora „Seniorek”, Czesława Kopeć z Towarzystwa Przyjaciół Skawiny, nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć.
W serdecznej, prawie rodzinnej atmosferze zebrani podzielili się tradycyjnym opłatkiem i wspólnie kolędowali.  Prezes PTTK Włodzimierz Pobożniak (również członek SSPM)poinformował o planach wycieczkowych Koła na rok 2017 i podsumował wyjazdy z roku 2016.
Życzymy naszym koleżankom i kolegom ze skawińskiego Koła PTTK na Nowy Rok 2017 wszelkiej pomyślności i  wspaniałych  wędrówek!
Skip to content