Z wizytą w Roztokach

Z wizytą w Roztokach

Delegacja została przyjęta przez nowego starostę Roztok Jana Jakoba oraz wicestarostę Stanisława Bolońskiego. Rozmowy dotyczyły realizacji umów partnerskich pomiędzy naszymi miastami. Nowy starosta miasta jest otwarty na współpracę w różnych dziedzinach, szczególnie wymiany młodzieży i wymiany kulturalnej. W rozmowach brały udziały dyrektor szkoły Alina Gabalowa oraz przedstawicielki grona pedagogicznego i Rady Rodziców. W trakcie rozmów zaproszono władze miasta Roztoky do odwiedzenia naszego miasta w niedalekiej przyszłości. Mamy nadzieję że spotkamy się już podczas obchodów Dni Skawiny i Dni Partnerstwa.
Wizyta w Roztokach to kolejny wyjazd do miast partnerskich  w celu zacieśnienia wspólpracy i określenia kierunków realizacji umów partnerskich pomiędzy Skawiną a jej miastami partnerskimi.

przyg. A. Wrzoszczyk

Skip to content