Uczniowie z SP 2 w Skawinie z wizytą w siedzibie SSPM

Uczniowie z SP 2 w Skawinie z wizytą w siedzibie SSPM
Dzieci z klas IV-VI są członkami Klubów Europejskich działających na terenie szkoły.
Pani Krystyna Droździewicz opowiedziała dzieciom o historii SSPM, miastach partnerskich i formach współpracy naszego stowarzyszenia z partnerami zza granicy.
 Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały informacji o działalności Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, zadawały pytania, obejrzały gablotę poświęconą miastom partnerskim, otrzymały również pamiątkowe plakietki.
Uczniom  towarzyszyła nauczycielka SP2 pani Bożena Wesoły.

przyg. A. Wrzoszczyk

Skip to content