Zaprosili nas…

Zaprosili nas…

W dniu 11 stycznia 2015 roku, w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenie Klub Seniora „Seniorek”, którego Prezesem jest członkini naszego stowarzyszenia  Pani Maria Blus.

Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pan Paweł Kolasa oraz reprezentanci zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń a wśród nich przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast  Krystyna Kutek skarbnik SSPM oraz  Antoni Sapała członek Zarządu SSPM.

Z kolei Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym Towarzystwa Przyjaciół Skawiny.

Opłatek miał miejsce 18 stycznia 2015r. w Pałacyku „Sokół” i stał się okazją do spotkania członków TPS i zaproszonych gości, łamania się opłatkiem – symbolem jedności, szacunku i miłości i wspólnego kolędowania.

Okres Bożego Narodzenia i początek Nowego Roku, to czas, kiedy wiele organizacji społecznych organizuje tradycyjne spotkania opłatkowe. To czas dzielenia się opłatkiem, podziękowań i składania życzeń.

Serdecznie dziękujemy organizatorom spotkań za zaproszenie do udziału w spotkaniach, które były wspaniałą okazją do integracji i zacieśniania więzi pomiędzy naszymi stowarzyszeniami.

Wszystkim członkom TPS i Klubu „Seniorek” życzymy w 2015r. wszelkiej pomyślności, zdrowia i realizacji planów!
Skip to content