Bukowińskie Spotkania w Turciańskich Teplicach

Bukowińskie Spotkania w Turciańskich Teplicach

Na zaproszenie władz miasta Turciańskie Teplice w dniach 28 – 30 sierpnia 2009r.przebywała w naszym mieście partnerskim delegacja naszego miasta w składzie : z-ca burmistrza p. S. Żak, radni M.Sęk i F. Ciernia, pełnomocnik Burmistrza ds. promocji p. M. Turkawska,  członkowie zarządu SSMP p. S. Romański, M.Kopeć, A. Wrzoszczyk oraz kierowca p. Z. Żak.
W trakcie pobytu nasza delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych partyzantów z czasiów II wojny światowej, wzieła udział w otwarciu Festiwalu Bukowińskie Spotkania 2009 w którym udział brały zespoły z Ukrainy, Węgier, Polski i Słowacji oraz wzięła udział w uroczystościach dożynkowych gdzie Koło Gospodyń Wiejskich z Krzęcina wraz z Burmistrzem S.Żakiem przekazali okazały wieniec dożynkowy dla mieszkańców Turciańskich Teplic.Podczas pobytu u naszych południowych sąsiadów nie zabrakło również rozmów o możliwościach rozwoju wspólpracy między naszymi miastami, które rysują się obiecująco.

przyg. A. Wrzoszczyk

Skip to content