Dożynki po słowackiej stronie

Dożynki po słowackiej stronie
W dniu 18 sierpnia 2018r. w słowackim mieście partnerskim Skawiny – Turčianskich Teplicach, odbyły się uroczystości dożynkowe, w których na zaproszenie Burmistrza Igora Husa uczestniczyła delegacja ze Skawiny.
 
Skawinę reprezentowali: Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Witold Grabiec Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, Ewa Szczepanik oraz Małgorzata Kopeć Wiceprezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Wśród zaproszonych delegacji byli również przedstawiciele z miast partnerskich Turčianskich Teplic tj.: czeskiego Havířova i Holesova, polskiej Wisły. Tegoroczne Święto Plonów u naszych przyjaciół rozpoczęło się jak zawsze pochodem dożynkowym, który prowadziły liczne zespoły folklorystyczne. Oficjalne obchody rozpoczęły się obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych, po których nastąpiło uroczyste wręczenie wieńców dożynkowych.
 
Podobnie jak w latach poprzednich, skawińska delegacja, przywiozła na Słowację – symbol dożynkowy – bochen chleba – niezwykle oryginalny, będący zwieńczeniem całorocznego trudu rolników. Chleb wręczony został Igorowi Husowi Burmistrzowi Turčianskich Teplic przez Pawła Kolasę Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta.Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy na scenie prezentowały się zespoły folklorystyczne. Wizyta skawińskiej delegacji była kolejną szansą do zacieśnienia przyjaźni pomiędzy naszymi miastami, ale także wyjątkową szansą na poznanie innych nacji, ich kultury jak również na wymianę poglądów i stanowisk w szerokim zakresie działalności administracji samorządowej.
Skip to content