Dzień Integracji NGO w Skawinie.

Dzień Integracji NGO w Skawinie.
12 stycznia br. odbył się pierwszy Dzień Integracji NGO w Skawinie. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Skawina. Była to dobra okazja, aby rozpocząć kolejny rok i wprowadzić organizacje w nowy schemat działania Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy UMiG w Skawinie.
Spotkanie otworzyła Sylwia Wrona – pracownik Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, następnie Burmistrz Norbert Rzepisko oraz Drugi Zastępca Burmistrza Tomasz Ożóg, podziękowali organizacjom za to, w jaki sposób swoją działalnością zmieniają krajobraz Gminy Skawina na lepsze.
Kolejnym punktem wieczoru było przedstawienia organizacjom podziału realizowanych działań w ramach COP na dwóch oferentów – Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA. Integrację zgromadzonych osób poprowadziła Joanna Czarnik – konsultant Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Po wielu rozmowach, jakie odbyli ze sobą obecni goście, był także czas na ogłoszenia, w trakcie których organizacje mogły zaprezentować swoje działania.
Nasze stowarzyszenie reprezentowały prezes Krystyna Droździewicz i wiceprezes Małgorzata Kopeć.
Skip to content