Goście z Przemyślan i T.Teplic na dożynkach w Jaśkowicach

Goście z Przemyślan i T.Teplic na dożynkach w Jaśkowicach
W sobotę 8 września br. w Jaśkowicach miało miejsce doroczne Święto Plonów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. z poświęceniem wieńców dożynkowych, którą celebrował ks. Teofil Rapacz, proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła. Podczas Mszy Świętej w szczególny sposób dziękowano za szczęśliwe zbiory i proszono jednocześnie  o urodzaj w przyszłych latach.
Podczas uroczystości dożynkowych, poszczególne miejscowości miały okazję podziękować za pomyślny urodzaj przy pomocy wieńca i przyśpiewek władzom państwowym, miasta, powiatu, województwa, lokalnym liderom, przedsiębiorcom i dobroczyńcom.
Wśród zaproszonych gości na dożynki przyjechały delegacje z miast partnerskich Skawiny: Przemyślan na Ukrainie z Panem Aleksandrem Zozulya na czele – Burmistrzem  oraz Turcianskich Teplic ze Słowacji na czele z Panem Burmistrzem Igorem Husem.
W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa przekazał przedstawicielom miast partnerskich pamiątkowe „kosze obfitości”, ale również  z rąk burmistrzów zaprzyjaźnionych miast otrzymał symbole tegorocznych plonów.
W trakcie uroczystości dożynkowych Alekasander Zozulya Burmistrz Przemyślan, w obecności Pawła Kolasy Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Małgorzaty Kopeć Wiceprezes SSPM oraz wszystkich zebranych, przekazał okolicznościowe statuetki za zasługi dla współpracy między Skawiną a Przemyslanami: Grażynie Wójcik Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skawinie, Arkadiuszowi Wrzoszczykowi Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej SSPM, którzy nie mogli uczestniczyć w sierpniowym wyjeździe na Ukrainę z okazji Jubileuszu 10 lat współpracy między Skawiną a Przemyślanami. Statuetka została przyznana również nieobecnemu na dożynkach Sergiuszowi Romańskiemu Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego SSPM, którą w Jego imieniu odebrał Arkadiusz Wrzoszczyk.
 
Wizyta gości z zaprzyjaźnionych miast  była okazją do spotkania się z członkami naszego stowarzyszenia oraz przedstawicielami różnych środowisk, którzy w tym czasie przebywali na uroczystościach dożynkowych w Jaśkowicach.
Skip to content