Podsumowanie konkursu plastycznego „Miasta partnerskie oczami dzieci’’

Podsumowanie konkursu plastycznego „Miasta partnerskie oczami dzieci’’

Finał Międzynarodowego  Konkursu  Plastycznego „Miasta partnerskie oczami dzieci’’ odbył się 15 października w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach. Organizatorami Konkursu była Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach oraz Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych w wieku 6-9 lat z terenu Miasta i Gminy Skawina oraz miast partnerskich Skawiny. Celem Konkursu było rozwijanie kreatywności uczniów, kształtowanie wrażliwości na piękno i estetykę, rozwijanie wyobraźni  i zdolności plastycznych uczniów, promocja Skawiny i miast partnerskich, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy o miastach partnerskich Skawiny, integracja młodych mieszkańców Gminy Skawina i miast partnerskich Skawiny. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Gminy Skawina w ramach konkursu ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.

Gości przywitała dyrektor szkoły Joanna Chodor i zaprosiła na krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Swoje talenty taneczne zaprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego, a następnie uczniowie klasy ósmej zaprosili nas na wędrówkę po Europie. I nadszedł oczekiwany  przez wszystkich moment – wyniki konkursu. Na konkurs wpłynęło 77 prac  z Miasta i Gminy Skawina oraz 5 z miasta partnerskiego Skawiny –  Holešova. Jury w składzie przewodnicząca pani Małgorzata Tomala z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, członek Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast pani Krystyna Droździewicz, pan Marian Strzeboński  i nauczycielka  Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach , pani Renata Michalik ogłosiło wyniki rywalizacji. Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość autora, wybrana  technika, oryginalność wizerunku i  walory estetyczne. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ wszystkie prace były ciekawe i wyróżniały się pomysłowością. Po długich  dyskusjach, jury przyznało nagrody  dla uczestników z Miasta i Gminy Skawina oraz  miasta partnerskiego :

Piotr Szydłowski        Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach

Kalina Gronuś            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego  w Skawinie

Alicja Wnęk               Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Radziszowie

Zuzanna Dąbrowa      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie

Olga Szarańska          Szkoła Podstawowa nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie

Emilia Kamyczura    Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach

Lena Strzelecka          Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla  w Zelczynie

Natalia Zemła             Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie

Karolina Stepanova   Zakladni Skola Holesov

Jury przyznało również  statuetki dla:

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Norberta Rzepisko  i starosty miasta Holešova Rudolfa Seiferta za szerzenie idei partnerstwa.

Na pamiątkę udziału w Konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali gadżety promujące miasta partnerskie. Po zakończeniu uroczystości uczniowie i goście  zostali zaproszeni na poczęstunek.

Skip to content