Walne Zebranie członków stowarzyszenia

Walne Zebranie członków stowarzyszenia

Porządek Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
4.    Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2011r.
5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
7.    Udzielenie Zarządowi Absolutorium.
8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2012r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2012r.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie Planu finansowego.
11.    Podjęcie uchwały  w sprawie poprawek do Statutu SSPM.
12.    Wolne wnioski.
13.    Sprawy bieżące.
14.    Zamknięcie Walnego Zebrania.

W imieniu Zarządu SSPM serdecznie zapraszam

Sergiusz Romański

Skip to content