Oficjalnie zaprzyjaźnieni z czeskim Holešovem!

Oficjalnie zaprzyjaźnieni z czeskim Holešovem!

W dniach 8 – 9 września na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Pawła Kolasy, w Skawinie gościła delegacja z Holešova w składzie: Starosta Rudolf Seifert z małżonką Ireną, Radek Doležel wicestarosta miasta, Jana Slavenčikova, Marie Krajcarovà, Aleš Křižan prawnik miasta.

Okazją do wizyty w naszym mieście było re-podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Skawiną a czeskim Holešovem. Przypomnijmy 13 maja br. w Holešovie odbyło się podpisanie umowy między naszymi miastami. Relacja z podpisania umowy w maju w Holešovie – TUTAJ.

Uroczystość podpisania umowy w Skawinie poprzedziła ceremonia zasadzenia symbolicznego „Drzewka Przyjaźni” w Alejce Miast Partnerskich w Parku Miejskim w Skawinie oraz odsłonięcie drogowskazu oraz stanowiska do ćwiczeń dedykowanego nowemu miastu partnerskiemu Skawiny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele urzędu Miasta i Gminy w Skawinie Burmistrz Paweł Kolasa, Skarbnik Gminy Teresa Wątor, sekretarz Gminy Ewa Szczepanik, przewodniczący Rady Miejskiej Witold Grabiec, Kierownik Wydziału Edukacji i Zdrowia Marek Marzec, Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Wojciech Mackiewicz, pracownik Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury Magdalena Turkawska, przedstawiciele Urzędu Miasta Holešov, dyrektorzy placówek oświatowych a także Zarząd Skawińskiego Stowarzyszania Partnerstwa Miast w składzie: Krystyna Droździewicz prezes, Małgorzata Kopeć wiceprezes, Grażyna Mysza skarbnik oraz członkowie Zarządu – Joanna Chodor, Wioleta Wcisło, Jan Liskiewicz. Na tą doniosła uroczystość przybyli również członkowie SSPM.

Po tej części programu wizyty czeskich gości w Skawinie, odbyło się uroczyste spotkanie w Sali Obrad im. Macieja Sikluckiego w skawińskim Ratuszu, gdzie została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Skawiną a Holešovem. Akt ze strony czeskiej podpisał Rudolf Seifert, burmistrz Holešova, ze strony polskiej Paweł Kolasa, burmistrz Skawiny. Po doniosłym akcie podpisania burmistrz Rudolf Seifert otrzymał z rąk burmistrza Paweł Kolasy pamiątkowy dyplom. Miłym akcentem były wiązanki kwiatów z wstążkami w kolorach flagi czeskiej, które wręczył wszystkim paniom z delegacji Holešova burmistrz Paweł Kolasa. Do historii dotychczasowych kontaktów z Holešvem odniosła się prezes SSPM Krystyna Droździewicz, zaś wiceprezes Małgorzata Kopeć przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dokumentującą dziewięć lat udanej współpracy.

Zarówno strona polska, jak i czeska zgodnie zadeklarowały chęć dalszych działań na niwie kultury, oświaty, realizacji wspólnych projektów, tak więc przed nami nowe wyzwania i nowa karta przyjaźni z Holešovem.

Pierwszy dzień wizyty czeskich przyjaciół w naszym mieście zakończył koncert muzyki filmowej w brawurowym wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie. W drugim dniu wizyty goście zwiedzili Skawinę, odwiedzili Muzeum Regionalne w Skawinie oraz Kościół pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Zachwyt gości wzbudził piękny Park Miejski oraz wizyta w Muzeum, gdzie nieoceniony dyrektor Czesław Gąsiorowski przygotował dla gości mała lekcję historii Skawiny, zakończoną wspólnym układaniem puzzli z królem Kazimierzem.

Przypomnijmy:
Holešov – miasto w Czechach, w kraju zlinskim, w powiecie Kromieryżb, (czes. Kroměříž), leży na terenie historycznych Moraw. Jest drugim, co do wielkości miastem, malowniczo położonym na granicy Hany i Wołoszczyzny u podnóża wzgórza Hostyń z widokiem na Sanktuarium Święty Hostyń (Svatý Hostýn). Holešov leży w miejscu krzyżowania się dwóch dawnych szlaków – od Dunaju doliną Morawy do Opavy (część szlaku bursztynowego) i z Białych Karpat do Přerova. Najstarsza wzmianka o mieście pochodzi z 1134 r. W latach 1850-1960 w Holešovie mieściła się siedziba władz powiatowych oraz sąd. Od roku 2002 Holešov to gmina oraz centrum Mikroregionu Holešovsko. Obecnie miast liczy ok. 12 tysięcy mieszkańców. Holešov to miasto partnerskie naszego słowackiego partnera – Turčianskie Teplic. To właśnie w Turčianskich Teplicach, w 2008r,. w trakcie jednej z wizyt przedstawiciele Skawiny ze Stanisławem Żakiem, Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Skawina na czele, nawiązali przyjazne kontakty z Burmistrzem Holešova Zdeněkiem Janalíkiem i Jego Zastępcą Rudolfem Seifertem. Do tej pory, chociaż nie wiązały naszych miast oficjalne umowy, współpraca była owocna, oprócz wizyt delegacji w Holešovie gościli w roku 2010 i 2015 członkowie Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, którzy mieli możliwość zwiedzania malowniczego zamku z cudownymi ogrodami różanymi, unikatowej na skalę światową w synagogi, ze sławną tumbą rabina Szacha oraz cmentarza żydowskiego z największymi w Europie macewami. Uczniowie holešovskich szkół uczestniczyli wielokrotnie w Międzynarodowych Konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta i Gminy Skawina wraz z Biblioteką Pedagogiczną i Skawińskim Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast.

Skip to content