Skawina z wizytą w Roztokach

Skawina z wizytą w Roztokach

Skawinę reprezentowali: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Stanisław Żak oraz Radny Rady Miejskiej w Skawinie Zdzisław Samborski. W skład delegacji weszli również ksiądz Jan Cieślik z Parafii p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie oraz członkinie Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast: Krystyna Kutek i Małgorzata Kopeć reprezentująca jednocześnie Urząd Miasta i Gminy Skawina.

Wizyta delegacji Skawiny zbiegła się z pobytem 20 osobowej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 4 w Skawinie, które w ramach projektu „wymiany dzieci i młodzieży” przejechały do Roztok z rewizytą na zaproszenie Dyrektor Zakladnej Szkoly Pani Aleny Gabalovej.

Pobyt w Roztokach obfitował w liczne spotkania, w wymianę wzajemnych doświadczeń i pomysłów na dalszą współpracę. Delegacja Skawiny uczestniczyła w uroczystym otwarciu wystawy przybliżającej „trasy pielgrzymkowe na terenie Czech na przestrzeni wieków”, zorganizowanej na Zamku w Roztokach. Ważnym elementem programu pobytu przedstawicieli Skawiny w Roztokach, była również uroczysta gala z udziałem władz Roztok i delegacji z Polski a także księży, nauczycieli i dzieci zaprzyjaźnionych miast oraz strażaków. W trakcie spotkania burmistrzowie obu miast podsumowali rozwój bliźniaczych stosunków między miastami w ostatnich latach oraz wyrazili chęć kontynuowania dalszych przyjacielskich relacji i współpracy. Wspólny wieczór był również okazją do zaprezentowania przez stronę czeską dorobku kulturalnego solistów i zespołów z Roztok.

Ciekawym elementem programu była wizyta przedstawicieli Skawiny w „bazie skautów” i w Zakladnej Szkole – szkole podstawowej. Spotkania były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych ze specyfiką i funkcjonowaniem szkół oraz organizacji młodzieżowych w Skawinie i Roztokach.

Na szczególną uwagę obchodów Święta Św. Ludmiły w Roztokach zasługuje uroczysta Msza Święta oprawiona w grodzisku Levy Hradec, będącym częścią miasta i jednocześnie zabytkiem narodowym. Grodzisko to w drugiej połowie IX wieku odgrywało decydującą rolę od początku formowania państwa czeskiego. To właśnie w tym miejscu został wybudowany w IX wieku pierwszy kościół chrześcijański w Czechach. W uroczystej mszy świętej, którą doprawili Ks. Jan Cieślik reprezentujący skawińską parafię p.w. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza oraz proboszcz parafii w Roztokach ks. Piotr Bubenicek, uczestniczyli przedstawiciele władz Roztok, delegacja ze Skawiny, uczniowie i nauczyciele obu miast oraz mieszkańcy Roztok i okolic. W trakcie mszy świętej zostały poświęcone sztandary Straży Pożarnej w Roztokach.
Pobyt delegacji w Roztokach związany był z podsumowaniem doświadczeń związanych z rozwojem bliźniaczych stosunków między miastami ale również okazją do szukania nowych pomysłów na dalszą współpracę. Efektem wizyty jest wypracowany wstępny projekt współpracy pomiędzy miastami na rok 2012. Obie strony zobowiązały się, że dołożą wszelkich starań by za rozmowami poszły konkretne działania.

przyg: Małgorzata Kopeć

Skip to content