Skawińskie lalki dla partnerstwa!

Skawińskie lalki dla partnerstwa!

W dniu 6 stycznia 2013 roku, w Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyła się uroczystość przekazania Sztandaru dla Towarzystwa Przyjaciół Skawiny połączona ze spotkaniem opłatkowym. Wśród licznie przybyłych gości byli między innymi: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina pan Paweł Kolasa, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego pani Urszula Stochel, Poseł na Sejm RP pan Józef Lasota. W uroczystości przekazania sztandaru uczestniczyli również skawińscy radni, a także reprezentanci zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń a wśród nich przedstawiciele Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

Po części oficjalnej uroczystości nastąpiło przedstawienie Projektu „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” realizowanego przez TPS, zakładający wykonanie lalek w odświętnym stroju skawińskim z XIX wieku, które zostaną wykorzystane podczas zajęć edukacyjnych dla dzieci z wiejskich szkół podstawowych Gminy Skawina. Miło nam poinformować, że w trakcie uroczystości para lalek w strojach skawińskich została przekazana na ręce obecnych na uroczystości przedstawicielek Zarządu naszego stowarzyszenia Krystyny Droździewicz oraz Małgorzaty Kopeć.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi i Zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Skawiny oraz realizatorom projektu „Przez Małą Ojczyznę z kulturą pod rękę” za przekazanie lalek, dzięki którym będziemy mogli kultywować i promować zwyczaje, tradycję i historię Skawiny między innymi wśród mieszkańców miast partnerskich naszego miasta.

Przyg. Małgorzata Kopeć
Krystyna Droździewicz

Skip to content