SPOTKANIE OPŁATKOWE

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Radosna i życzliwa atmosfera towarzyszyła spotkaniu opłatkowemu, które odbyło się 11 stycznia 2012 r. na plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie dzięki życzliwości ks. proboszcza Włodzimierza Łukowicza . To szczególne spotkanie było okazją do wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych członków SSPM, wzięli udział również zaproszeni goście:  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, Pan Adam Najder, Pełnomocnik Burmistrza ds. promocji i strategii oraz partnerstwa miast, Pani Magdalena Hankus.
Prezes Stowarzyszenia Sergiusz Romański w swym okolicznościowym przemówieniu złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności w nowym 2012 r. Uhonorowaniem uroczystości było dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, składanie sobie wzajemnie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd. W bożonarodzeniowy nastrój wprowadził gości zespół Pauliny i Dariusza.

Skip to content