Spotkanie Zarządu SSPM z Burmistrzem Skawiny

Spotkanie Zarządu SSPM z Burmistrzem Skawiny
W dniu 15 lutego 2018r. w Biurze SSPM odbyło się posiedzenie Zarządu SSPM, w którym na zaproszenie Zarządu uczestniczył Pan Paweł Kolasa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.
Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy stowarzyszenia, a także, te związane z planami współpracy z miastami partnerskimi w roku bieżącym. Szczególną uwagę poświecono przypadającemu w tym roku  Jubileuszowi 10 lecia współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami.
Uroczyste obchody Jubileuszu w Skawinie, które odbędą się w dniach 15,16,17 czerwca 2018r. obejmować będą między innymi Międzynarodowe Zawody Strażackie będące elementem dorocznych zawodów strażackich, na które na zaproszenie Burmistrza Skawiny zostali zaproszeni strażacy z miast partnerskich Skawiny tj. Hürth, Turčianskich Teplic, Holešova i Przemyślan, Uroczystą Jubileuszową Galę oraz zabawę integracyjną. Na uroczystości władze miasta zaprosiły również burmistrzów z wymienionych miast partnerskich.
W dalszej części spotkania omówiono również sprawy dotyczące współpracy naszego Stowarzyszenia ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Skawinie w ramach realizacji projektu dotyczącego przyjazdu dzieci z Przemyślan do Skawiny, a także projektu realizowanego ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Skawinie, a dotyczącego wyjazdu skawińskich uczniów do Roztok w Czechach.
Na koniec spotkania omówiono kwestie związane z wizytą w dniach 1,2,3 marca br. Burmistrza Przemyślan Oleksandra Zozuly poświęconą omówieniu spraw związanych z organizacją Jubileuszu współpracy zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej.
Skip to content