Z cyklu „Zaprosili nas” ….V Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Skawina 2018

Z cyklu „Zaprosili nas” ….V Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Skawina 2018
W piątek, 2 lutego 2018r. Dyrekcja i Nauczyciele Języków Obcych Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie już po raz piaty zorganizowała Powiatowy Obcojęzyczny Przegląd Artystyczny Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki.
Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, podobnie jak w latach ubiegłych, wspierało przedsięwzięcie, finansując nagrody dla laureatów konkursu. 
Uczestników oceniało niezależne jury w składzie: Sergei Mańko – Wicekonsul z Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie, Aleksandr Gołębiewski – przedstawiciel Instytutu i Fundacji Russkij Mir, Karolina Sanchewska – przedstawiciel Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Bożena Piłat – przedstawiciel Centrum Informacji Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Wojciech Dzido – przedstawiciel Instytutu Goethego w Krakowie, Antoni Sapała – sekretarz Zarządu Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, Irena Zbirek -przedstawiciel Szkoły Języków w Skawinie, Paweł Nosek – przedstawiciel Wydawnictwa Macmillan Education. Rolę przewodniczącej jury pełniła Urszula Rudzka – nauczyciel języka niemieckiego, a sekretarza jury pani Magdalena Kaszycka-Rynia – nauczyciel języka niemieckiego z ZST-E w Skawinie. Konkurs uświetnili także swoją obecnością Wicestarosta Krakowski Tadeusz Nabagło oraz Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krakowie Janina Grela.
W występach konkursowych zaprezentowało się 21 uczniów recytując wiersze oraz śpiewając piosenki po rosyjsku, niemiecku i angielsku.
 
W kategoriach wiersz i piosenka obcojęzyczna wystąpili uczniowie siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krakowskiego: z Zespołu Szkół Rolniczych  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie oraz z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
Skip to content