Wizyta Burmistrza Przemyślan w Skawinie

Wizyta Burmistrza Przemyślan w Skawinie
W dniach 1,2,3 marca br. przebywał w Skawinie Aleksander Zozulya Burmistrz Przemyślan wraz z małżonką.
W pierwszym dniu wizyty goście z Ukrainy spotkali się z Zarządem SSPM oraz Anitą Karczewską Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie oraz Arkadiuszem Wrzoszczykiem Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej SSPM oraz Sergiuszem Romańskim Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego SSPM.
Celem spotkania było: omówienie kwestii związanych z organizacją Jubileuszu  10 lecia współpracy pomiędzy Skawiną a Przemyślanami. Ponadto podczas spotkania poruszono sprawy związane z przyjazdem dzieci z Przemyślan do Skawiny organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Skawinie we współpracy ze SSPM. W związku z realizacją projektu do Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie została złożona oferta na wsparcie zadania w ramach konkursu ofert na realizację zadania w dziedzinie: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w 2018.
W drugim dniu wizyty, Burmistrz Przemyślan w raz z małzonką został zaproszony przez Burmistrza Skawiny Pawła Kolasę na spotkanie do skawińskiego ratusza. Na spotkaniu obecni byli: Norbert Rzepisko Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, Krystyna Droździewicz Prezes SSPM, Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM, Anita Karczewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Magdalena Turkawska inspektor Wydziału PWSK Urzędu Miasta i Gminy Skawina, Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego SSPM.
 
Głównym tematem spotkania były wspomniane wcześniej obchody Jubileuszu 10 lecia współpracy pomiędzy miastami, w tym: zaplanowane na czerwiec zawody strażackie i przyjazd strażaków z Przemyślan, udział przedstawicieli Przemyślan w uroczystościach. Omówiono także kwestie organizacji przyjazdu dzieci z Przemyślan do Skawiny, a także wyjazd członków SSPM oraz delegacji Skawiny na Ukrainę pod koniec sierpnia 2018r.
Dalsze rozmowy dotyczyły wymiany doświadczeń w zakresie bieżącego zarządzania miastami a także współpracy z miastami partnerskimi Skawiny.
Skip to content