Walne Zebranie sprawozdawcze SSPM

Walne Zebranie sprawozdawcze SSPM

Podczas Walnego Zebrania przegłosowano zmiany w Statucie Stowarzyszenia, członkowie Stowarzyszenia wysłuchali  sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego z realizacji planów pracy za 2010 rok. Udzielono absolutorium Zarządowi za 2010 rok.
Zarząd przedstawił plan pracy na 2011 rok oraz projekt budżetu Stowarzyszenia, po krótkiej dyskusji przyjęto jednogłośnie do realizacji.
W tym roku nasze Stowarzyszenie obchodzi XV -lecie założenia główne uroczystości odbędą sie w tracie Dni Skawiny – Dni Partnerstwa które w tym roku odbędą sie 19- 22 maja. Prezes Stowarzyszenia p. Sergiusz Romański zachęcił wszystkich członków do aktywnego włączenia się w realizację obchodów XV – lecia naszej organizacji.

przyg. A. Wrzoszczyk

Skip to content