Walne zebranie 2023

Walne zebranie 2023

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SSPM

20 kwietnia 2023r. w Sali  „Dworku Skawińskiego” w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, prowadzone przez Panią Annę Wąsowicz.
W trakcie zebrania pani Joanna Chodor sekretarza SSPM przygotowanej przez panią Elwirę Biel prezentacji multimedialnej zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SSPM za rok 2022 i sprawozdanie finansowe za rok 2022, które zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie. Pani Sekretarz przedstawiła też plan pracy Zarządu na rok 2023, a pan prezes Sergiusz Romański przedstawił plan finansowy na rok 2023, które również zostały uchwalone jednogłośnie.
W dalszej części zebrania pan Krystyna Droździewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, a pani Grażyna Mysza Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego poinformował o braku wniosków do Sądu Koleżeńskiego w roku sprawozdawczym.
Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie Zarządowi absolutorium.

W sprawach bieżących przemówił pan burmistrz Norbert Rzepisko, który pogratulował Zarządowi SSPM absolutorium. Podziękował za ukazanie działalności SSPM na ternie Miasta i Gminy Skawina. Podziękował za przygotowanie uroczystości 25-lecia podpisania partnerstwa z miastem Hürth , a także za wcześniejsze działania na rzecz partnerstwa z tym miastem podejmowane przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Skawinie, które tak naprawdę trwa od 35 lat. Dzięki staraniom wielu beneficjentów to partnerstwo się rozwijało. Działo się to przez wiele spotkań, wymianę kulturalną, pomoc charytatywną. Podziękował za celebrowanie i kultywowanie tej współpracy, za to, że jest ona tak owocna. Życzył SSPM wielu wspaniałych spotkań, jubileuszy z miastami partnerskimi.
Następnie pan prezes Sergiusz Romański przedstawił propozycję:
– wyjazdu integracyjnego dla członków SSPM 6 maja 2023 r.
– obchodów jubileuszu 15-lecia partnerstwa z Peremyslanami na Ukrainie we wrześniu 2023 roku.
W Walnym Zebraniu uczestniczyły 34 osoby.

Skip to content