Z cyklu „Zaprosili nas…” Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Z cyklu „Zaprosili nas…” Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie
18 maja br. w Pałacyku „Sokół” miał miejsce jubileusz 40-lecia Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie. Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości znalazły się przede wszystkim zawodowo, ale również reprezentując Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, Wiceprezes Małgorzata Kopeć i Sekretarz Joanna Chodor.
Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Krystyna Droździewicz wyraziła słowa głębokiej wdzięczności i podziękowała wszystkim placówkom oświatowym, instytucjom kultury, stowarzyszeniom za tak owocną współpracę, a w przygotowanej prezentacji przywołano organizowane wspólnie przez UMiG, Bibliotekę Pedagogiczną i Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast, międzynarodowe konkursy plastyczne i fotograficzne adresowane do uczniów Skawiny i miast partnerskich.
Skip to content