Z cyklu „Zaprosili nas”…..

Z cyklu „Zaprosili nas”…..
15 listopada br. uczestniczyliśmy w  obchodach  50.lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Skawinie. Ta niezwykła  uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, a także całą społeczności szkoły.
Nasze Stowarzyszenie zostało uhonorowane statuetką i pamiątkowym dyplomem, w którym czytamy: „Skawińskiemu Stowarzyszeniu Partnerstwa Miast za zaangażowanie i oddanie sprawom Szkoły – wieloletnią i kreatywną współpracę oraz znaczący wkład włożony w podnoszenie jakości pracy na rzecz kształcenia i wychowania przyszłych pokoleń”.
Pamiątkowy adres odebrała z rąk pani Dyrektor Hanny Szczerbak Krystyna Droździewicz, która dziękując za to wyróżnienie, życzyła gronu pedagogicznemu i uczniom wielu sukcesów, spełnienia marzeń oraz kolejnych 50 lat…
Skip to content