Zaprosili nas…

Zaprosili nas…
We środę, 29 maja, Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie zorganizowała Konkurs Głośnego Czytania w Języku Angielskim „Read Loud English Contest”,którego głównym celem było wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania czytaniem w języku angielskim oryginalnych tekstów literackich.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział aż 17 uczestników klas IV-VI – uczniów z dziewięciu szkół podstawowych z terenu Gminy Skawina.  Konkurs składał się z dwóch etapów: w etapie I uczniowie czytali fragmenty przygotowanych przez siebie tekstów literackich, a w etapie II uczestnicy losowali teksty do odczytania po krótkim przygotowaniu. Uczniowie czytali m.in. fragmenty takich utworów jak: „Hobbit” J.R.R. Tolkien’a, „The Jungle Book” R. Kipling’a, „The Secret Garden” F.H. Burnett.
Jury wyłonione w dniu konkursu w drodze losowania z nauczycieli anglistów obecnych w trakcie konkursu oraz eksperta Krystyny Droździewicz – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie i Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oceniało:  wyrazistość czytania, płynność, wymowę i intonację oraz interpretację tekstu (tylko etap I, czyli np. czytanie oddające nastrój i emocje bohatera/bohaterów). W trakcie obrad jury, uczniowie mieli okazję uczestniczyć w interaktywnym warsztacie językowym prowadzonym przez Renatę Okarmus – nauczycielkę języka angielskiego w SP4.

Serdecznie gratulujemy organizatorom wspaniałej imprezy, a uczestnikom wysokich umiejętności językowych!

Skip to content