DOŻYNKI W TURCIANSKICH TEPLICACH

DOŻYNKI W TURCIANSKICH TEPLICACH

Od kilku lat „Turčianskie Teplice są miejscem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”. Impreza podobnie jak w latach poprzednich jest związana z uroczystościami dożynkowymi i targami rzemiosła ludowego.

Historia Festiwalu, który współorganizują nasi słowaccy przyjaciele z miasta partnerskiego sięga już 22 lat. Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Bukowińskie Spotkania” jest największym festiwalem w Europie prezentującym folklor jednego regionu – Bukowiny. Impreza rozpoczęła się w sobotę pochodem dożynkowym a zakończyła w niedzielę galą finałową. Oficjalnego otwarcia festiwalu dokonali Burmistrz Michał Sygut oraz dyrektor festiwalu Zbigniew Kowalski. Na scenie w samym centrum miasta od rana aż po późny wieczór prezentowały się licznie przybyłe na Słowację zespoły z ziemi bukowińskiej. Ten wyjątkowy festiwal gromadzi wspaniałych polskich, słowackich, ukraińskich rumuńskich oraz węgierskiej artystów, którzy prezentują swoją kulturę narodową śpiewem, tańcem i obrzędami. Ich różnorodność, przepiękne tradycyjne stroje, pieśni wykonywane w wielu językach, wszystko to sprzyjało integracji i wspólnej zabawie.

Jak podaje portal www.bukovina.org.ua „Festiwal to kontakt z pograniczną polikulturą, który ułatwiają organizatorzy Bukowińskich Spotkań, pozostawia niezatarte ślady. Przede wszystkim sprzyja powstaniu szczegółowego typu osobowości, która otwiera się na inne systemy kulturowe i światopoglądowe. Doświadczenie obcowania ze sobą przedstawicieli rozmaitych kultur jest tego typu relacją, w której „obcy” przestaje być obcym, a staje się jedynie innym – ale swoim, bukowińskim. Bukowińskie imprezy to przede wszystkim okazja spotkać się z przedstawicielami innych państw, wywodzących się z ziemi bukowińskiej. W tej atmosferze spotykają się różne pokolenia, reprezentujące różne wartości, właśnie tu tworzy się nowa wspólnota bukowińska, oparta na doświadczeniach życiowych „starszych” i współczesnej wizji świata „młodych”. Właśnie uświadomienie przynależności do kultury regionalnej jest rękojmią ciągłości, rozwoju i ewolucji tego, co określamy jako „bukowińskość”. Bukowińskie Spotkania są właśnie tym, co nazywamy edukacją międzykulturową”.

Podobnie jak w latach poprzednich, skawińska delegacja, przywiozła na Słowację przepiękny dożynkowy wieniec wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy. Wieniec niezwykle oryginalny, będący ukoronowaniem całorocznego trudu naszych rolników, wręczony został Michalowi Sygutowi Burmistrzowi Turčianskich Teplic w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców miasta. Pośród delegacji zaproszonych na uroczystości dożynkowe znaleźli się również przedstawiciele czeskich miast Havířova oraz serbskiego miasta Arandjelovac.

Przygotowała: Małgorzata Kopeć

Skip to content